český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Mazivo na káble a reťaze v spreji – NEOLUBE® OPEN GEAR – iBiotec – Tec Industries

ŠPECIÁLNE MAZIVO NA KOVOVÉ KÁBLE, DOPRAVNÉ A ZDVÍHACIE REŤAZE,

OTVORENÉ SÚKOLIA

Extrémny tlak, proti oderu

Úplná odolnosť voči vode – mazanie ponorených súčastí

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

 

Živičný náter, vysoko priľnavý, úplne odolný voči postriekaniu vodou

 

Mazanie káblov, reťazí, prevodových zariadení, otvorených alebo neizolovaných súkolí

 

Zaručene bez dichlórmetánu 

 

Použiteľné od -20 °C do +80 °C

 


 

Všetky káble určené na rôzne účely ako ťahanie, zdvíhanie,

extrakcie, trakcie vrátane dopravy osôb, sú vystavené rôznym tlakom a obmedzeniam, a tiež

množstvu povrchových mikrokontaktov. Naťahovanie kovov, vibračné javy, kmitanie, krútenie, trenie a nárazy.

 

Znásobením počtu prameňov sa zmenšia kontaktné plochy s remenicami alebo bubnami. Káble s ochranou proti rotácii zamedzujú problémom so skrútením.

Vnútorné mazanie môže byť vykonané výrobcom. Na rozdiel od zaužívaných predstáv sú vnútorné mazivá väčšinou kompatibilné s vonkajšími mazivami.
 

NEOLUBE® OPEN GEAR obsahuje silné prísady proti opotrebovaniu, ktoré výrazne zabraňujú opotrebeniu káblov, ale aj drážok kladiek, ktoré spôsobujú poruchy v navíjaní; bez ohľadu na veľkosť polomeru ich zakrivenia a generovanú únavu.

NEOLUBE® OPEN GEAR je vysoko účinný voči extrémnemu tlaku a znižuje riziká deformácie pri náhlych zaťaženiach kábla. Obsahuje pevné submikrónové mazivá, ktoré prostredníctvom adsorpcie zaručujú bezpečné mazanie na celom povrchu prameňov a drôtov.

NEOLUBE® OPEN GEAR má silné protikorózne prísady, ktoré pôsobia aj v extrémnych prípadoch v náročných vonkajších podmienkach, ako je: zima, vlhkosť, striekanie vody, slané prostredie, stále alebo občasné ponorenie. Zaisťuje dlhodobú ochranu proti korózii pri skladovaní káblov vonku.

 

živičné priľnavé mazivo na kovové káble, manipulačné a zdvíhacie reťaze, otvorené súkolia. mazanie ponorených súčastí. špeciálne mazivo na kovové káble a otvorené súčiastky. manipulačné a zdvíhacie reťaze. extrémny tlak, proti opotrebovaniu. Živičný sprej. aerosól živičný náter. mazivo na káble.  mazací aerosól kábel. mazivo reťaze. mazivo zdvíhacie reťaze. Mazivo na zdvíhací reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. mazivo v spreji na reťaze. mazivo na kovové káble. mazivo na oceľové káble. mazivo na otvorené súčiastky. mazivo na otvorené súčiastky. Mazivo na súkolia. technické mazivá. technické mazivá ibiotec. priemyselné mazivá. výrobca technických mazív. Výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Dodávatelia technických mazív. Dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu. živičné priľnavé mazivo na kovové káble, manipulačné a zdvíhacie reťaze, otvorené súkolia. mazanie ponorených súčastí. špeciálne mazivo na kovové káble a otvorené súčiastky. manipulačné a zdvíhacie reťaze. extrémny tlak, proti opotrebovaniu. Živičný sprej. aerosól živičný náter. mazivo na káble.  mazací aerosól kábel. mazivo reťaze. mazivo zdvíhacie reťaze. Mazivo na zdvíhací reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. mazivo v spreji na reťaze. mazivo na kovové káble. mazivo na oceľové káble. mazivo na otvorené súčiastky. mazivo na otvorené súčiastky. Mazivo na súkolia. technické mazivá. technické mazivá ibiotec. priemyselné mazivá. výrobca technických mazív. Výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Dodávatelia technických mazív. Dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

Mazanie káblov, navíjacích bubnov vozíkov

a otočných kruhov na vežových žeriavoch

 

Banské prevádzky.

Mazanie pásových alebo korčekových dopravníkov

 

živičné priľnavé mazivo na kovové káble, manipulačné a zdvíhacie reťaze, otvorené súkolia. mazanie ponorených súčastí. špeciálne mazivo na kovové káble a otvorené súčiastky. manipulačné a zdvíhacie reťaze. extrémny tlak, proti opotrebovaniu. Živičný sprej. aerosól živičný náter. mazivo na káble.  mazací aerosól kábel. mazivo reťaze. mazivo zdvíhacie reťaze. Mazivo na zdvíhací reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. mazivo v spreji na reťaze. mazivo na kovové káble. mazivo na oceľové káble. mazivo na otvorené súčiastky. mazivo na otvorené súčiastky. Mazivo na súkolia. technické mazivá. technické mazivá ibiotec. priemyselné mazivá. výrobca technických mazív. Výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Dodávatelia technických mazív. Dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

živičné priľnavé mazivo na kovové káble, manipulačné a zdvíhacie reťaze, otvorené súkolia. mazanie ponorených súčastí. špeciálne mazivo na kovové káble a otvorené súčiastky. manipulačné a zdvíhacie reťaze. extrémny tlak, proti opotrebovaniu. Živičný sprej. aerosól živičný náter. mazivo na káble.  mazací aerosól kábel. mazivo reťaze. mazivo zdvíhacie reťaze. Mazivo na zdvíhací reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. mazivo v spreji na reťaze. mazivo na kovové káble. mazivo na oceľové káble. mazivo na otvorené súčiastky. mazivo na otvorené súčiastky. Mazivo na súkolia. technické mazivá. technické mazivá ibiotec. priemyselné mazivá. výrobca technických mazív. Výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Dodávatelia technických mazív. Dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

Mazanie ťažných káblov, výťahov,

nákladných výťahov, zdvíhanie stavidiel, plavebné komory

Manipulácia s tovarom v prístavoch, stavba lodí, spúšťanie na vodu

 

živičné priľnavé mazivo na kovové káble, manipulačné a zdvíhacie reťaze, otvorené súkolia. mazanie ponorených súčastí. špeciálne mazivo na kovové káble a otvorené súčiastky. manipulačné a zdvíhacie reťaze. extrémny tlak, proti opotrebovaniu. Živičný sprej. aerosól živičný náter. mazivo na káble.  mazací aerosól kábel. mazivo reťaze. mazivo zdvíhacie reťaze. Mazivo na zdvíhací reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. mazivo v spreji na reťaze. mazivo na kovové káble. mazivo na oceľové káble. mazivo na otvorené súčiastky. mazivo na otvorené súčiastky. Mazivo na súkolia. technické mazivá. technické mazivá ibiotec. priemyselné mazivá. výrobca technických mazív. Výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Dodávatelia technických mazív. Dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu. 

Mazanie káblov pre prepravu osôb

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE