český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Mazivo na kabely a řetězy ve spreji – NEOLUBE® OPEN GEAR – iBiotec – Tec Industries

SPECIÁLNÍ MAZIVO NA KOVOVÉ KABELY, DOPRAVNÍ A ZVEDACÍ ŘETĚZY,

OTEVŘENÁ SOUKOLÍ

Extrémní tlak, proti opotřebení

Naprostá odolnost vůči vodě – mazání ponořených součástí

Zaručeně neobsahuje skleníkové fluorované uhlovodíky (HFC)

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

 

Živičný nátěr, vysoce přilnavý, zcela odolný postříkání vodou

 

Mazání kabelů, řetězů, převodových zařízení, otevřených nebo neizolovaných soukolí

 

Zaručeně bez methylenchloridu 

 

Použitelný od -20 °C do +80 °C

 


 

Všechny kabely určené k různému použití jako tahání, zvedání,

extrakce, trakce, včetně dopravy osob, jsou vystaveny řadě různých tlaků a omezení, a řadě povrchových mikrokontaktů. Natahování kovů, vibrační jevy, kmitání, kroucení, tření a nárazy.

 

Znásobením počtu pramenů se zmenší kontaktní plochy s řemenicemi nebo bubny. Kabely s ochranou proti rotaci zamezují problémům se zkroucením.

Vnitřní mazání může být provedeno výrobcem. Na rozdíl od zakořeněných představ, jsou vnitřní maziva většinou kompatibilní s vnějšími mazivy.
 

NEOLUBE® OPEN GEAR obsahuje silné přísady proti opotřebení, které výrazně zabraňují opotřebení kabelů, ale také drážek kladek, které způsobují závady v navíjení; bez ohledu na míru poloměru jejich zakřivení a generovanou únavu.

NEOLUBE® OPEN GEAR je vysoce účinný proti extrémnímu tlaku a snižuje rizika deformace při náhlých zatížení kabelu. Obsahuje pevná submikronová maziva, která pomocí adsorpce zaručují bezpečné mazání na celém povrchu pramenů a drátů.

NEOLUBE® OPEN GEAR má silné protikorozní přísady, které působí i v extrémních případech v náročných vnějších podmínkách jako je: zima, vlhkost, stříkaní vody, slané prostředí, stálé nebo občasné ponoření. Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi pro skladování kabelů venku.

 

živičné přilnavé mazivo pro kovové kabely, manipulační a zdvihací řetězy, otevřená soukolí. mazání ponořených součástí. speciální mazivo na kovové kabely a otevřené součástky. manipulační a zdvihací řetězy. extrémní tlak, proti opotřebení. Živičný sprej. aerosol živičný nátěr. mazivo na kabely.  mazací aerosol kabel. mazivo řetězy. mazivo zdvihací řetězy. Mazací tuk na zdvihací řetězy. Mazivo na manipulační řetězy. Mazací tuk manipulační řetězy. sprej mazivo řetězy. mazací tuk na kovové kabely. mazací tuk na ocelové kabely. mazací tuk na otevřené součástky. mazivo na otevřené součástky. Mazivo na soukolí. technické tuky. technické tuky ibiotec. průmyslová maziva. výrobce technických tuků. Výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Dodavatelé technických tuků. Dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí živičné přilnavé mazivo pro kovové kabely, manipulační a zdvihací řetězy, otevřená soukolí. mazání ponořených součástí. speciální mazivo na kovové kabely a otevřené součástky. manipulační a zdvihací řetězy. extrémní tlak, proti opotřebení. Živičný sprej. aerosol živičný nátěr. mazivo na kabely.  mazací aerosol kabel. mazivo řetězy. mazivo zdvihací řetězy. Mazací tuk na zdvihací řetězy. Mazivo na manipulační řetězy. Mazací tuk manipulační řetězy. sprej mazivo řetězy. mazací tuk na kovové kabely. mazací tuk na ocelové kabely. mazací tuk na otevřené součástky. mazivo na otevřené součástky. Mazivo na soukolí. technické tuky. technické tuky ibiotec. průmyslová maziva. výrobce technických tuků. Výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Dodavatelé technických tuků. Dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

Mazání kabelů, navíjecích bubnů vozíků

a otočných kruhů na věžových jeřábech

 

Důlní provozy.

Mazání pásových nebo korečkových dopravníků

 

živičné přilnavé mazivo pro kovové kabely, manipulační a zdvihací řetězy, otevřená soukolí. mazání ponořených součástí. speciální mazivo na kovové kabely a otevřené součástky. manipulační a zdvihací řetězy. extrémní tlak, proti opotřebení. Živičný sprej. aerosol živičný nátěr. mazivo na kabely.  mazací aerosol kabel. mazivo řetězy. mazivo zdvihací řetězy. Mazací tuk na zdvihací řetězy. Mazivo na manipulační řetězy. Mazací tuk manipulační řetězy. sprej mazivo řetězy. mazací tuk na kovové kabely. mazací tuk na ocelové kabely. mazací tuk na otevřené součástky. mazivo na otevřené součástky. Mazivo na soukolí. technické tuky. technické tuky ibiotec. průmyslová maziva. výrobce technických tuků. Výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Dodavatelé technických tuků. Dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

živičné přilnavé mazivo pro kovové kabely, manipulační a zdvihací řetězy, otevřená soukolí. mazání ponořených součástí. speciální mazivo na kovové kabely a otevřené součástky. manipulační a zdvihací řetězy. extrémní tlak, proti opotřebení. Živičný sprej. aerosol živičný nátěr. mazivo na kabely.  mazací aerosol kabel. mazivo řetězy. mazivo zdvihací řetězy. Mazací tuk na zdvihací řetězy. Mazivo na manipulační řetězy. Mazací tuk manipulační řetězy. sprej mazivo řetězy. mazací tuk na kovové kabely. mazací tuk na ocelové kabely. mazací tuk na otevřené součástky. mazivo na otevřené součástky. Mazivo na soukolí. technické tuky. technické tuky ibiotec. průmyslová maziva. výrobce technických tuků. Výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Dodavatelé technických tuků. Dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

Mazání tažných kabelů, výtahů,

nákladních výtahů, zvedání zdymadel, plavební komory

Překládka v přístavech, stavba lodí, spouštění na vodu

 

živičné přilnavé mazivo pro kovové kabely, manipulační a zdvihací řetězy, otevřená soukolí. mazání ponořených součástí. speciální mazivo na kovové kabely a otevřené součástky. manipulační a zdvihací řetězy. extrémní tlak, proti opotřebení. Živičný sprej. aerosol živičný nátěr. mazivo na kabely.  mazací aerosol kabel. mazivo řetězy. mazivo zdvihací řetězy. Mazací tuk na zdvihací řetězy. Mazivo na manipulační řetězy. Mazací tuk manipulační řetězy. sprej mazivo řetězy. mazací tuk na kovové kabely. mazací tuk na ocelové kabely. mazací tuk na otevřené součástky. mazivo na otevřené součástky. Mazivo na soukolí. technické tuky. technické tuky ibiotec. průmyslová maziva. výrobce technických tuků. Výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Dodavatelé technických tuků. Dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí 

Mazání kabelů pro přepravu osob

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE