český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Mazivo na káble a reťaze v spreji – NEOLUBE® OPEN GEAR – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/02/10 10:19

ŠPECIÁLNE MAZIVO NA KOVOVÉ KÁBLE, DOPRAVNÉ A ZDVÍHACIE REŤAZE,

OTVORENÉ SÚKOLIA

Extrémny tlak, proti oderu

Úplná odolnosť voči vode – mazanie ponorených súčastí

Zaručene neobsahuje skleníkové fluórované uhľovodíky

Nariadenie (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch

 

 

 

OPIS

Vysoko priľnavá komplexná kvapalina s penetračnými účinkami na mazanie prevodových zariadení vystavených vibračným javom.

Chráni proti korózii.

Nie je citlivá na prašné prostredie, postriekanie vodou; možno používať v morskom prostredí.

Obsahuje vysoký podiel pevných mazív, prísady proti opotrebeniu a proti korózii, zaisťuje optimálne mazanie v hraničných prípadoch.

 

OBLASTI POUŽITIA

  • Zariadenie pre infraštruktúrne a prístavné projekty, reťaze, káble, otočné kruhy, vratidlá, navíjacie hlavy.
  • Priehrady, vodné nádrže, stavidlá, plavebné komory, mazanie zdvíhacích reťazí, navijaky, strojné zariadenia.
  • Výroba vo vodných elektrárňach.
  • Cementárne, ťažba hornín, dopravníky.
  • Oceliarsky priemysel, prepravcovia.
  • Manipulačné zariadenia, mostové žeriavy, ozubené prevody, točnice.
  • Vopred vykonávaná impregnácia a tkanie káblov.
  • Montáž a mazanie valčekových reťazí, reťazí s dutými nitmi, API reťazí.
  • Zariadenie lunaparkov.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Pretrepte sprej zhora nadol.

Nastriekajte zo vzdialenosti 15 až 20 cm od plochy, ktorú chcete ošetriť.

Na textilné polyamidové, polyesterové, polypropylénové viazacie prostriedky použite NEOLUBE® T20

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

AEROSÓL NEOLUBE® OPEN GEAR ZARUČENE NEOBSAHUJE DICHLÓRMETÁN

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI MAZACIEHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

vizuálny

Viskózna kvapalina

nm

Farba

Vizuálna

Tmavohnedá

nm

Zápach

Posúdenie čuchom

Ľahké

nm

Merná hmotnosť pri 20°C

NF EN ISO 12.185

850

g/l

Vlastnosti tuhých mazív

Grafit

Vlastnosti základového oleja

Uhľovodík/Polymér

Kinematická viskozita

Základový olej pri 40 °C

Základový olej pri 100 °C

NF EN ISO 3 104

 

180

98

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Sulfítový popol

NF T 60.144

< 1,5

%

Index kyslosti

EN 14 104

< 1

mg(KOH)/g

Bod vzplanutia v uzavretej nádobe

NF EN 22.719

150

°C

Bod samovznietenia

ASTM E 659

>200

°C

Bod tuhnutia

ISO 3016

-25

°C

Nečistoty

Viac ako 25 µ

Viac ako 75 µ

Viac ako 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

0

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Teplota použitia

-20 +80

°C

Korózia pásika medi 24 h 100 °C

ISO 2160

1b

hodnotenie

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

13,8

% hmotnosti

Test SHELL 4 ložiská

Priemer odtlačku

Index zaťaženia pri zváraní

 

 ISO 20.623 – ASTM D 2266

 

0,62

3800

 

mm

N

Test SRV 

ASTM D 5707

0,18

koeficient

Test napučania elastomérov   

(rozmerová odchýlka)

FTM 791

1,5

%

Odstránenie prevádzkového hluku

FAG MMG 11

1

klasifikácia

Maximálna povolená rýchlosť 

0,001

m/s-1

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C   

ASTM 1264

< -1

%

Záberový moment za studena pri -20 °C

ASTM D 1478-63

25

N.cm

   

BALENIE

Sprej 650 ml

 živičné priľnavé mazivo na kovové káble, manipulačné a zdvíhacie reťaze, otvorené súkolia. mazanie ponorených súčastí. špeciálne mazivo na kovové káble a otvorené súčiastky. manipulačné a zdvíhacie reťaze. extrémny tlak, proti opotrebovaniu. Živičný sprej. aerosól živičný náter. mazivo na káble.  mazací aerosól kábel. mazivo reťaze. mazivo zdvíhacie reťaze. Mazivo na zdvíhací reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. Mazivo na manipulačné reťaze. mazivo v spreji na reťaze. mazivo na kovové káble. mazivo na oceľové káble. mazivo na otvorené súčiastky. mazivo na otvorené súčiastky. Mazivo na súkolia. technické mazivá. technické mazivá ibiotec. priemyselné mazivá. výrobca technických mazív. Výrobcovia priemyselných mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Dodávatelia technických mazív. Dodávatelia priemyselných mazív. dodávatelia priemyselných mazív. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE