český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Mazivo na kabely a řetězy ve spreji – NEOLUBE® OPEN GEAR – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/02/10 10:51

SPECIÁLNÍ MAZIVO NA KOVOVÉ KABELY, DOPRAVNÍ A ZVEDACÍ ŘETĚZY,

OTEVŘENÁ SOUKOLÍ

Extrémní tlak, proti opotřebení

Naprostá odolnost vůči vodě – mazání ponořených součástí

Zaručeně neobsahuje skleníkové fluorované uhlovodíky (HFC)

Nařízení 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech

 

 

POPIS

Vysoce přilnavá komplexní kapalina s penetračními účinky pro mazání převodových zařízení vystavených vibračním jevům.

Chrání proti korozi.

Je netečná vůči prašnému prostředí, vůči postříkání vodou; lze používat v mořském prostředí.

Obsahuje vysoký podíl pevných maziv, přísady proti opotřebení a proti korozi, zajišťuje optimální mazání v limitních případech.

 

OBLASTI POUŽITÍ

  • Zařízení pro infrastrukturní a přístavní projekty, řetězy, kabely, otočné kruhy, vrátky, navíjecí hlavy.
  • Přehrady, vodní nádrže, zdymadla, plavební komory, mazání zdvihacích řetězů, navijáky, strojní zařízení.
  • Výroba ve vodních elektrárnách.
  • Cementárny, těžba hornin, dopravníky.
  • Ocelářský průmysl, přepravci.
  • Manipulační zařízení, mostové jeřáby, ozubené převody, točnice.
  • Předem prováděná impregnace a tkaní kabelů.
  • Montáž a mazání válečkových řetězů, řetězů s dutými nýty, API řetězů.
  • Zařízení lunaparků.

 

NÁVOD NA POUŽITÍ

Protřepejte sprej nahoru a dolů.

Nastříkejte ze vzdálenosti 15 až 20 cm od plochy, kterou chcete ošetřit.

Na textilní polyamidové, polyesterové, polypropylenové vázací prostředky použijte NEOLUBE® T20

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

SPREJ NEOLUBE® OPEN GEAR ZARUČENĚ NEOBSAHUJE METHYLENCHLORID

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

vizuální

Viskózní kapalina

nm

Barva

Vizuální

Tmavě hnědá

nm

Zápach

Čichový vjem

Lehký

nm

Měrná hustota při 20°C

NF EN ISO 12,185

850

g/l

Typ tuhých maziv

-

Grafit

-

Povaha základového oleje

-

Uhlovodík/Polymer

-

Kinematická viskozita

Základový olej při 40 °C

Základový olej při 100°C

NF EN ISO 3104

 

180

98

 

mm2/s-1

mm2/s-1

Sulfátový popel

NF T 60,144

< 1,5

%

Kyselost (la)

EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Bod vzplanutí v uzavřené nádobě

NF EN 22,719

150

°C

Bod samovznícení

ASTM E 659

< 200

°C

Bod mrznutí

ISO 3016

-25

°C

Nečistoty

Více než 25 µ

Více než 75 µ

Více než 125 µ

FTMS 791 3005

 

0

0

0

 

nb/ml

nb/ml

nb/ml

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Teploty použití

-

-20  +80

°C

Koroze měděného pásku po 24 h při 100 °C

ISO 2160

1b

kotace

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

13,8

hmotn. %

Test SHELL se 4 kuličkami

Průměr opotřebení

Index svarového zatížení

 

 ISO 20.623 – ASTM D 2266

 

0,62

3800

 

mm

N

Test SRV 

ASTM D 5707

0,18

koeficient

Test bobtnání elastomerů   

(variace rozměrů)

FTM 791

1,5

%

Odstranění provozní hlučnosti

FAG MGG 11

1

klasifikace

Maximální přípustná rychlost 

-

0,001

m/s-1

Odolnost vůči vymývání vodou při 80 °C   

ASTM 1264

< -1

%

Záběrový moment za studena při -20 °C

ASTM D 1478-63

25

N.cm

   

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

Sprej 650 ml

 živičné přilnavé mazivo pro kovové kabely, manipulační a zdvihací řetězy, otevřená soukolí. mazání ponořených součástí. speciální mazivo na kovové kabely a otevřené součástky. manipulační a zdvihací řetězy. extrémní tlak, proti opotřebení. Živičný sprej. aerosol živičný nátěr. mazivo na kabely.  mazací aerosol kabel. mazivo řetězy. mazivo zdvihací řetězy. Mazací tuk na zdvihací řetězy. Mazivo na manipulační řetězy. Mazací tuk manipulační řetězy. sprej mazivo řetězy. mazací tuk na kovové kabely. mazací tuk na ocelové kabely. mazací tuk na otevřené součástky. mazivo na otevřené součástky. Mazivo na soukolí. technické tuky. technické tuky ibiotec. průmyslová maziva. výrobce technických tuků. Výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Dodavatelé technických tuků. Dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE